Certifieringar

svensk matpotatis smak kontroll

Smak

Vi är certifierade av och anslutna till kvalitetsregistret SMAK och verksamheten uppfyller kraven enligt RIP.

RIP är riktlinjer för hygien-, miljö- och kvalitetsarbete i potatispackerier. Certifieringen har tagits fram med syfte att lyfta fram och sammanställa relevanta delar av ISO 9000, ISO 14000 samt HACCP anpassat efter de förutsättningar som packerierna arbetar efter. Riktlinjerna har även anpassats till BRC-standarden för att möta handelns krav. Eftersom packerier för bär, frukt och grönsaker arbetar under snarlika förhållanden har riktlinjerna vidareutvecklats i ett eget koncept för dessa produkter.

PRODUKTER

 

FÖRPACKNINGAR

Vår potatis packas både i större kartongförpackningar samt i mindre plastförpackningar...

- Läs mer

VÅRA SORTER

Vi packar flera olika sorters potatis, varje sort med sin egen unika karaktär och smak...

- Läs mer